Föreläsningar och kurser

I dagens arbetsliv blir förmågan att kunna leda sig själv allt viktigare. Många arbetstagare känner en stor press och kämpar med att kunna hantera både inre och yttre krav. Som organisation kan ni hjälpa era medarbetare genom att erbjuda dem stöd för att utveckla sitt personliga ledarskap och genom att utveckla ledarskapet inom organisationen.

Mitt mål är att genom föreläsningar, kurser och coaching kunna bidra till att skapa ett mera hållbart arbetsliv där medarbetarna hittar balans i vardagen och upplever arbetet som meningsfullt.

Som coach och föreläsare har jag två huvudsakliga fokusområden: retorik och personligt ledarskap. Två spår som är nära kopplade till varandra. När du är trygg i dig själv, i dina styrkor och dina behov påverkar det också din förmåga att kommunicera med andra och få dem att verkligen vilja lyssna på dig. Och då du utvecklar dina retoriska färdigheter och din förmåga att kommunicera med andra skapar det en tydlighet och en lyhördhet som kan bidra till ett mera hållbart och meningsfullt arbetsliv både för dig själv och för andra.

Jag har en gedigen erfarenhet av att föreläsa, såväl online som på plats, och kan erbjuda allt från korta inspirationsföreläsningar till större helheter i form av föreläsningar/kurser kombinerat med individuell coaching.

Mina föreläsningar och kurser bygger på forskning kombinerat med praktisk erfarenhet. Till mina styrkor hör att aktivera deltagarna, få alla att känna sig inkluderade och att skapa en avslappnad stämning, även online. Jag varvar teori och bakgrund med diskussion, reflektion och praktiska övningar.

Exempel på föreläsningsteman

  • En hållbar vardag – hur uppnår jag det?
  • Självledarskap och personlig effektivitet
  • Vanor som stöder välbefinnandet i arbetet
  • Skapa hälsosamma och hållbara vanor
BLEV DU INTRESSERAD? TA KONTAKT SÅ KAN VI DISKUTERA VAD SOM SKULLE PASSA ER BÄST.